Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γενικές αρχές δημοσίων συμβάσεων

-Η αρχή της υποχρεωτικής δημοσιότητας και της διαφάνειας

-Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων

-Η αρχή της υποχρεωτικής αιτιολογίας των αποφάσεων

-Η αρχή της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας

-Η αρχή της ασφάλειας δικαίου

-Η αρχή της αναλογικότητας

-Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης ή της ισοδυναμίας

-Η αρχή της τυπικότητας